હેડ_બેનર_01

દૂરસ્થ વડા

  • એન્ડી વિઝન રિમોટ કંટ્રોલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ

    એન્ડી વિઝન રિમોટ કંટ્રોલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ

    • એન્ડી વિઝન રિમોટ કંટ્રોલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કેમેરા રિમોટ કંટ્રોલ માટે અને કેમેરા લોકેશન માટે યોગ્ય છે જે કેમેરામેનને દેખાવા માટે અયોગ્ય છે.

    • પેન/ટિલ્ટ હેડનું કાર્ય એન્ડી જીબ હેડ જેવું જ છે.

    • પેલોડ મહત્તમ 30KGS સુધી પહોંચી શકે છે