હેડ_બેનર_01

90KG

 • ટ્રાઇપોડ એન્ડ હેડ K90 2AG

  ટ્રાઇપોડ એન્ડ હેડ K90 2AG

  મહત્તમ લોડ 90 કિગ્રા
  વજન 23.5 કિગ્રા (હેડ+ત્રપાઈ)
  પ્રવાહી ખેંચે છે 10(આડું/ઊભી)
  કાઉન્ટરબેલેન્સ 8-10
  પૅનિંગ રેન્જ 360º
  ટિલ્ટ એંગલ +90º/-60º
  તાપમાન શ્રેણી -40/+60ºC
  બાઉલ વ્યાસ Ф150mm
  બેલેન્સ પ્લેટ ઝડપી પ્રકાશન સાથે ±45mm ખસેડી રહી છે
  સ્પ્રેડર ગ્રાઉન્ડ સ્પ્રેડર
  એક્સ્ટેંશન હેન્ડલ્સ હેન્ડલ કરો(ડાબે+જમણે)
  ત્રપાઈ વિભાગ સિંગલ સ્ટેજ